Winnaar Gelderse Circulaire Innovatieprijs 2024

Met het project Spelenderwijs=Lerenderwijs zijn wij winnaar geworden van de Gelderse Circulaire Innovatieprijs 2024.

Samen maak je het verschil

Het verschil maken. Dát is waar het om gaat in een veranderende wereld. We weten inmiddels allemaal wel dat het anders moet. Maar hoe maken we nu echt het verschil? En hoe kunnen we mens en maatschappij hierin meenemen? 

Wij maken het verschil door inspiratie, bewustwording, beleving en doen!

We inspireren publieke en private partijen bij het maken van concrete plannen voor projecten.

We inspireren mensen om ander materiaal te gebruiken en hernieuwbare grondstoffen in te zetten en zoeken daarbij ook verbinding met onderwijs- en kennisinstellingen.

We brengen producten en materialen voor de (openbare) buitenruimte en infrastructuur op de markt die geproduceerd zijn uit biobased materiaal en/of hernieuwbare grondstoffen.

We werken met partners aan hoogwaardig hergebruik van producten die worden geoogst in de buitenruimte en infrastructuur waarbij we de principes van de R-ladder hanteren.

Lees meer over onze missie

Hoe maken wij het verschil?

Door inspiratie, bewustwording, beleving en doen.

Marktpartijen en overheden inspireren

Hoe ga je impact maken? Dat is elke keer weer opnieuw de vraag als je door opdrachtgevers wordt uitgedaagd. Naast een prijs die je als marktpartij voor een project mag aanbieden, wordt je steeds vaker en intensiever beoordeeld op je onderscheidende vermogen. Hoe doe je dat dan? Durf je buiten de bestaande kaders te treden? Hoe kun je overheidsdoelstellingen met elkaar verbinden en kom je tot het voor jou winnende en allesbepalende netwerk. Vanuit inspiratie bouwen we aan verschil en bouwen we coalities, en als het waarde oplevert betrekken we daar de eindgebruikers van het te realiseren project bij. Burgerparticipatie dus. De Verschilmakerij kan hierin een inspirerende en verbindende rol spelen.

Lees meer

Mensen inspireren

Gelukkig zijn steeds meer mensen zich al meer bewust van de uitdagingen waarvoor we met elkaar staan.  Zo consumeren ze bijvoorbeeld anders, rijden elektrisch en wekken eigen duurzame energie op. Maar we hebben met elkaar nog grote stappen te maken. We kunnen bijvoorbeeld nog een enorme impuls geven aan een kwalitatief betere inzameling van onze grondstoffen, zodat deze kunnen worden verwerkt tot nieuwe (bouw)materialen en producten. De Verschilmakerij vertelt dat verhaal. Wij maken het beeldend en zelfs tastbaar. Beproefde concepten in de openbare ruimte laten mensen de wereld van morgen beleven. En als je waarde beleeft is een volgende stap dat je je er vooral ook voor gaat inzetten. Daar gelooft De Verschilmakerij in. Zo inspireren we leerlingen op de basisschool en studenten die werken aan ‘hun’ wereld van morgen. Dat laatste doen we in de praktijk want bijna dagelijks tref je bij ons studenten die aan hun eigen en onze toekomst werken. Investeren in mensen is niet ons verdienmodel maar voelen we als verantwoordelijkheid.

Lees meer

Circulaire producten ontwikkelen

Materialen selecteren en inzetten en producten ontwikkelen, produceren en toepassen die voortkomen uit afvalstromen. Gerecycled plastic, textielvezels, houtvezels, rijstvlies, grassen… Het zijn prachtige grondstoffen die van waarde zijn voor de samenleving. Bij De Verschilmakerij maken en leveren we mooie alternatieven voor producten die nu veelal nog worden ingezet vanuit fossiele grondstoffen. Datzelfde doen we met natuurlijk verduurzaamd Nederlands en Europees hout. De Verschilmakerij ontwikkelt producten voor de wereld van morgen.

Lees meer

Hier maken we het verschil

Je bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan ons verschil-makende kantoor in het Gelderse Varik. We laten je daar duidelijk zien dat we maar één doel voor ogen hebben: het verschil maken. Zo zie je bij ons uitsluitend circulair (kantoor)meubilair dat is gemaakt van Hollands restanthout, textielgranulaat en gerecyclede plastics. Je loopt op ‘tweede leven hout’ en de stoelen waarop je zit beleven onder jouw zitvlak een vijfde leven. Een docentenbureau uit de jaren ’70 en stoelen die al een leven lang dienstdeden in een schoollokaal. Weggooien is immers de slechtste optie. Ons rijstvliesbord met daarop onze bedrijfsnaam en logo zien je al vanuit de verte. Het opladen van de auto is bij ons natuurlijk goed geregeld en de koffie en thee hartstikke eerlijk!

Contact