Diensten

Circulaire producten ontwikkelen

Circulaire producten ontwikkelen

In de openbare ruimte, op pleinen, in straten en langs wegen kan het toepassen van biobased (natuurlijke) materialen en circulaire grondstoffen een groot verschil maken. Te vaak nog vormt de buitenruimte en infrastructuur een decor van fossiele grondstoffen. Het gebruik van andere materialen blijft achter. Natuurlijk verduurzaamd Nederlands hout en/of materialen die zijn gemaakt uit ingezamelde grondstoffen worden te weinig toegepast. Ingezamelde plastics, afgedankt textiel, houtresten, restafval uit de voedingsmiddelenindustrie en grassen bieden bijvoorbeeld prachtige duurzame alternatieven. Met relatief weinig inspanning kunnen we al snel resultaat boeken en het verschil maken. Bij ons in de Betuwe noemen we dat simpelweg ‘laaghangend fruit’.

Het belang van circulaire producten 

In Nederland produceren we jaarlijks bijna 490 kilo afval per persoon. Rond de 60 procent daarvan leveren we gescheiden in. Dit gescheiden afval kan worden omgezet in toepasbare bouwmaterialen en componenten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan textielvezels, houtvezels en gerecyclede plastics. Een nog betere afvalscheiding kan een extra sprong opleveren.

Door biobased (natuurlijke) en hernieuwbare grondstoffen te gebruiken, kunnen we het gebruik van fossiele grondstoffen terugdringen. Hergebruik reduceert uiteindelijk de hoeveelheid ‘afval’ in Nederland.  Circulair materiaalgebruik is goed voor mens en milieu.

De Verschilmakerij staat met twee benen in de markt en volgt de mooiste materiaalontwikkelingen op de voet. Het netwerk staat garant voor veel marktcontacten. Al deze contacten zorgen niet alleen voor productoplossingen maar vooral ook voor mooie combinaties van materialen (hybride producten).

De rol van de Verschilmakerij 

De Verschilmakerij ontwikkelt producten en brengt circulaire en biobased (natuurlijke) producten op de markt, die kunnen worden toegepast in de (openbare) buitenruimte en langs weginfrastructuur. Deze producten bestaan onder andere uit materialen die zijn geproduceerd uit gerecycled textiel, plastics, restafval uit de voedselproductie en verduurzaamd hout. De producten kunnen worden toegepast binnen één van onze concepten, maar ook binnen projecten worden ingezet.

Voor de ontwikkeling van producten uit grondstoffen van morgen werken we met studenten van diverse kennisinstellingen dagelijks aan de portfolio. We zijn daarbij altijd op zoek naar opdrachtgevers met ambitie en gezonde lef die de studenten in de praktijk van alledag de ruimte geven om het verschil te maken.

Wij geloven in co-creatie en open innoveren. Dat doen we voor onze partners en mét onze partners. We kijken hierbij naar materiaalgebruik, de footprint maar zeker ook de geschiktheid tot hergebruik in een volgende levensfase. Bij producten waarbij ook energieverbruik een rol speelt zoeken we naar eigentijdse energiebesparende technieken die verder gaan dan LED-technologie. Zo werken we met een marktpartij als NDF Special Light Products aan een DC-portfolio voor toepassing in de verkeersinfrastructuur waarbij ook de principes van remanufacture en repurpose worden gehanteerd. Op deze manier zijn we in staat om oogst om te zetten in bijvoorbeeld ‘opnieuw’ toepasbaar op basis van eigentijdse technologie.

Voor ons is de mens net zo belangrijk als het materiaal. Daarom zijn veel van onze producten geassembleerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral omdat we ook invulling willen geven aan ‘passend werk voor iedereen’. Werkzaak Rivierenland is één van onze partners. Zij begeleiden mensen bij het vinden van werk en bieden inkomensondersteuning.

Bekijk onze producten

Direct aan de slag?

Als je niet kunt wachten om samen met ons het verschil te maken, dan kun je direct een e-mail sturen naar info@deverschilmakerij.nl of bellen op 085-0204904. Uiteraard ben je ook welkom bij ons in De Verschilmakerij in het Gelderse Varik.