Producten

Producten

Producten

Materialen en producten van De Verschilmakerij maken impact. Grondstoffen die voortkomen uit de afvalinzameling. Gerecyclede plastics, vezels van ingezameld textiel, vezels en snippers die als restafval vrijkomen bij houtverwerking, grassen, reststromen uit de voedselproductie…. Daarnaast beschikken we over kennis van natuurlijk verduurzaamd hout uit Nederland of Europa. Altijd uit duurzaam beheerde bossen. En als het hout van verder komt kunnen we de duurzaamheid ervan simpelweg onderbouwen. Ook ‘tweede leven’ hout is terug te vinden in onze materiaal en product-oplossingen. We leveren project specifiek maatwerk, en als het even kan op basis van lokale of regionale beschikbaarheid van grondstoffen. Wat we leveren kan onze duurzaamheidstoets doorstaan, we willen er verschil mee maken.

In een circulaire economie zorgen we ervoor dat producten en materialen hun waarde behouden en als iets toch ‘afval’ wordt, gebruiken we dat als grondstof voor nieuwe producten. Op deze manier blijven producten en materialen circuleren in de kringloop. De Verschilmakerij werkt bij het inzetten van op hergebruik van vrijvallende producten in de buitenruimte en infrastructuur in op de principes van de R-ladder. Circulariteitsstrategieën die hoger op de ladder staan besparen meer grondstoffen. Daardoor voorkom je grote druk op het milieu door te veel grondstoffengebruik. Er zijn R-ladders waarin diverse treden worden gehanteerd. Het Rijksbrede Programma Circulaire Economie gaat uit van zes strategieën: Refuse en Rethink  (afwijzen en heroverwegen), Reduce (verminderen), Re-use (hergebruiken), Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose (repareren, opknappen, reviseren en hergebruiken), Recycling en Recover (terugwinnen). In de lineaire economie focussen organisaties meestal op strategieën onderaan de R-ladder. Vaak is dat ‘recover’ of recyclen. Deze strategieën hebben zeker nut, maar afhankelijk van de betreffende productgroep kan een meer impactvolle strategie mogelijk zijn. Dat is nu precies waar De Verschilmakerij op inzet. Met een groot netwerk aan creatieve, technisch hoogwaardige en slagvaardige MKB-partners werken we dagelijks aan het opnieuw inzetten van producten die worden geoogst in de buitenruimte en infrastructuur. Vanzelfsprekend is de focus gericht op een zo hoog mogelijke strategie op basis van de R-ladder: van remanufacture en repurpose hebben we ons ‘kunstje’ gemaakt.

Van een aantal materialen maken we specifieke producten waarbij productie en/of assemblage wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral omdat we ook invulling willen geven aan ‘passend werk voor iedereen’. Werkzaak Rivierenland is één van onze partners. Zij begeleiden mensen bij het vinden van werk en bieden inkomensondersteuning. Deze producten worden onder de merknaam Verschilmakerij® op de markt gebracht en zijn altijd voorzien van een specifiek certificaat van aantoonbaarheid.

Rijstvliesborden voor fiets- en wandelpaden.

Materialen en producten van De Verschilmakerij zijn toepasbaar in de (openbare) buitenruimte en infrastructuur. Daarnaast kunnen onze producten worden toegepast in één van onze concepten. De Verschilmakerij realiseert geen projecten, maar heeft indien gewenst voor diverse disciplines partners die plaatsen, installeren en preventief en correctief onderhoud kunnen toevoegen.

De onderstaande downloads bieden geen uitputtend overzicht van alle producten en materialen die we leveren. Veelal gaan ze in op grondstof- en materiaalstromen die we tot onze beschikking hebben. Daarmee realiseren we projecten. Vooral ook niet alleen maar met standaardproducten, met ons netwerk van co-makers komen we ook tot project specifiek maatwerk. Laat je inspireren door de informatie op onze leaflets en laten we met elkaar in gesprek komen. In De Verschilmakerij hebben we de meeste grondstoffen en materialen tastbaar beschikbaar, zo kun je de toekomst aanraken in De Verschilmakerij!

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact
Reflectorpaaltje van hout.Lantaarnpaal gemaakt van textiel.