De Verschilmakerij

Samen maken we het verschil

Het verschil maken

Het verschil maken. Dát is waar het om gaat in een veranderende wereld. We weten inmiddels allemaal wel dat het anders moet. De manier waarop we in de wereld decennia lang hebben geconsumeerd, heeft drastische gevolgen voor mens en omgeving. Gevolgen die we vandaag de dag ervaren, maar nog bepalender zijn voor de wereld van morgen.

Er wordt dan ook veel onderzoek gedaan naar klimaat en milieu. Veranderingen worden wetenschappelijk onderbouwd en er verschijnen rapporten, plannen, visies, er wordt uitgebreid gesproken op congressen en we gaan van seminar naar webinar. Maar met stippen op de horizon maken we samen geen stappen. Met ‘praterij’ en ‘veelschrijverij’ komen we niet verder.

De vraag die er écht toe doet blijft te vaak onbeantwoord.

Hoe maken we nu écht het verschil? En hoe kunnen we mens en maatschappij hierin meenemen?

Ons antwoord is: door inspiratie, bewustwording, beleving en doen! 

We inspireren publieke en private partijen bij het maken van concrete plannen voor projecten.

We inspireren mensen om ander materiaal te gebruiken en hernieuwbare grondstoffen in te zetten en zoeken daarbij ook verbindingen met onderwijs- en kennisinstellingen.

We brengen producten en materialen voor de (openbare) buitenruimte en infrastructuur op de markt die geproduceerd zijn uit biobased materialen en/of hernieuwbare grondstoffen.

Zullen we samen het verschil maken?

Neem contact met ons op

De verschilmaker zelf

Als ‘spin in het web’ opereert verschilmaker Mark Hofman op de scheidslijn tussen markt en overheid. Altijd op zoek naar samenwerking waarbij ‘stappen vooruit maken’ zijn passie is. Denken in mogelijkheden staat getatoeëerd in zijn dagelijkse werkaanpak. Geboren optimist.

Mark werkt al bijna 30 jaar in de openbare ruimte en infrastructuur. Hij kent de markt, het landschap en de aanbieders. De grond-, weg- en waterbouw, de technische installatiebranche en systeemleveranciers, de 'duurzaamheidsaanbieders' en de advies- en ingenieursbureaus zijn hem niet vreemd. Waar hij eerst een creatieve kunner was op het gebied van projectverwerving, veranderde zijn rol naar out-of-the-box conceptontwikkelaar en creatief verbinder.

Naast zijn rol in het bedrijfsleven is hij bijna 18 jaar actief geweest in het lokaal bestuur. Als gemeenteraadslid en fractievoorzitter was hij actief in de Gelderse gemeente Buren. Zijn politiek/bestuurlijke werkzaamheden hebben ertoe geleid dat hij bekend is met het proces waarmee overheidsbeleid tot stand komt. Overheidscommunicatie, maar zeker ook burgerparticipatie zijn Mark niet vreemd.

Geworteld in de samenleving benut Mark kansen om waarde toe te voegen. Hij voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met publieke en private partijen te werken aan de oneindige beschikbaarheid van materialen. Daar wil hij op aangesproken en afgerekend worden. Het inzetten van nieuwe biobased en/of circulaire materialen, het meenemen van mensen naar dit perspectief en daadwerkelijk invulling geven aan ideeën heeft hij in de praktijk tot zijn domein gemaakt. Als verschilmaker ziet hij kansen om niet traditioneel verbonden disciplines binnen projecten om te bouwen tot succesvolle coalities.

Zijn spraakmakende concept Pleintje van Morgen is niet alleen een compositie van producten maar vooral ook de emotie die Mark inbrengt gedurende alle stappen van het wordingsproces. Daadwerkelijk ontroerd praat hij met kinderen over nut en noodzaak en schetst hij de toekomstige generatie een praktisch en begrijpelijk perspectief.

Met een intrinsieke motivatie is hij vooral gericht op resultaat. Vanuit zijn grote netwerk zoekt hij vooral verbindingen om ‘zijn klus' te klaren.

“Juist het opereren op het snijvlak van markt en overheid maakt mijn dagelijkse bezigheden zo bijzonder. Graag deel ik ervaringen en kennis met mijn netwerk om met elkaar te komen tot een samenleving waarmee we perspectief bieden en verschil maken”.

Uiteindelijk gaat het er voor Mark om dat hij verschil wil maken: van inspiratie naar bewustwording, beleving en vooral doen!

Wil je Mark volgen in zijn missie als verschilmaker? Volg hem dan op LinkedIn.

Mensen over de verschilmaker